You are here: งานบริการของเรา ลดเชื้อโรคใน HVAC และการติดโรคแทรกซ้อน (HAI) ด้วย UVGI

ลดเชื้อโรคใน HVAC และการติดโรคแทรกซ้อน (HAI) ด้วย UVGI

uvgi_hvac_01

 

 

ปัญหาของ IAQ (Indoor Air Quality) และปริมาณเชื้อโรคในอากาศที่สูงขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้สุขภาพของผู้อยู่อาศัยแย่ลง ระบบ UVGI คือหนึ่งในทางเลือกสำหรับการแก้ปัญหา ลดปริมาณเชื้อโรคในอากาศ ซึ่งได้รองรับจากหน่วยงานสากลได้แก่ WHO (World Health Organization), CDC (Centers for Disease Control and Prevention), ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineer) และหน่วยงานอื่นๆอีกมากมายในปัจจุบัน

 


เชื้อโรคในอากาศภายในอาคาร

 


จากสถิติของการตรวจสอบคุณสภาพอากาศโดยหน่วยงาน EPA ได้ระบุว่า "ปริมาณเชื้อโรคภายในอาคารและบ้านเรือน (Indoor) นั้นมีมากกว่าบริเวณเปิดภายนอกอาคาร (Outdoor) หลายเท่าตัว" ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรค Sick Building Syndrome (SBS) และปัญหาการเกิดโรคแทรกซ้อนภายในโรงพยาบาล (Hospital Acquired Infections; HAIs)

 


อะไรคือ Sick Building Syndrome (SBS)?

 

uvgi_hvac_02


Sick Buiding Syndrome (SBS) คือโรคที่เกิดกับบุคคลที่ได้ปริมาณเชื้อโรคและสารระเหยจำพวก VOCs (Volatile Organic Compounds) ในอากาศสูงกว่าปกติ (Bad IAQ) ภายในสถานที่ทำงานหรืออาคารปิดต่างๆ ที่มีการดูแล-ออกแบบระบบปรับอากาศรวม (HVAC) ไม่ดีเพียงพอ ส่งผลทำให้เกิดอาการปวดศรีษะ ระคายเคืองตา เจ็บคอ น้ำมูกไหล ผื่นคัน โดยไม่ทราบสาเหตุ แต่จะรู้สึกดีขึ้นเมื่อออกจากอาคารหรือที่ทำงาน

 


อะไรคือ Hospital Acquired Infections (HAIs)?

 

 

uvgi_hvac_03


 


Hospital Acquired Infections (HAIs) คือการติดโรคแทรกซ้อนภายในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากการขาดการควบคุมเชื้อโรคในอากาศของสถานพยาบาล (Infection Control; IC) รวมถึงระบบปรับอากาศรวม (HVAC) ที่ไม่ได้รับการออกแบบดีเพียงพอ


ตัวอย่างของ HAIs คือการที่ผู้ป่วยเข้าไปรับการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ แต่กลับได้รับโรคปอดบวมเพิ่มเข้ามาระหว่างผ่าตัดเนื่องจากสภาพอากาศภายในโรงพยาบาลมีเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคปอดบวมปนเปื้อนอยู่ หรือการที่แขกผู้มาเยี่ยมผู้ป่วยเกิดเจ็บป่วยขึ้นหลังจากมาเยี่ยมญาติ คนไข้ที่โรงพยาบาล เนื่องจากได้รับปริมาณเชื้อโรคที่สูงมากกลับไปบ้าน เป็นต้น


HAIs ถือเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียของชีวิตผู้ป่วย ครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา รวมไปถึงความสิ้นเปลืองทรัพยากรค่างๆในระบบบริการสุขภาพของประเทศนับเป็นมูลค่ามหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลรัฐบาล ที่ต้องเสียเวลา บุคคลากร งบประมาณ ในการดูแลผู้ป่วยนานขึ้น แต่ไม่สามารถเก็บค่าบริการในระดับที่ต้องการได้

 


สาเหตุของ Sick Building Syndrome (SBS) และ Hospital Acquired Infections (HAIs)?  

 


ต้นเหตุสำคัญของ SBS และ HAIs มาจากระดับคุณภาพของอากาศ (Indoor Air Quality) ที่ไม่ดีเพียงพอ และปริมาณเชื้อโรคในอากาศ (Microbial Content) ที่สูงกว่าปกติ ซึ่งสามารถกล่าวอีกทางหนึ่งได้ว่า "การขาดระบบควบคุมและปรับอากาศ (HVAC) ภายในอาคารที่สามาถกำจัดเชื้อโรคได้ดีพอ" นั่นเอง

 


หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบ HVAC และปัญหา

 

uvgi_hvac_04


 


ระบบควบคุมและปรับอากาศรวม (HVAC) ซึ่งอาจจะเรียกติดปากกันง่ายๆว่า "ระบบแอร์ท่อลมรวม" คือระบบที่ใช้งานกันทั่วไปภายในอาคาร สำนักงาน รวมทั้งโรงพยาบาลต่างๆ  การทำงานคร่าวๆ เริ่มจากการดูดอากาศภายในห้องและภายนอกอาคารรวมกันผ่านระบบทำอากาศเย็นที่เรียกว่า "Cooling Coil" และจ่ายออกสู่หัวจ่ายภายในห้องที่ต้องการ 


ปัญหาของระบบ HVAC ที่ส่งผลให้เกิดเชื้อโรคภายในอาคารมาจาก Cooling Coil เป็นหลัก ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความเย็น ระดับความชื้น พอเหมาะต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรค (Microbial Growth)

 

     - เชื้อโรคภายในอากาศมาเกาะอยู่ที่บริเวณรอบนอกของ Cooling Coil ซึ่งมีระดับอุณหภูมิ และความชื้นเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต


     - เชื้อโรคเหล่านั้นสะสมและก่อตัวกลายเป็นเยื่อเมือกที่เรียกว่า "Biofilm" 

 

    - เมื่อถึงสภาวะอิ่มตัว เชื้อโรคที่เกาะบน Cooling Coil นี้ก็จะหลุดออกมาและถูกพัดไปตามกระแสลมภายในท่อลม ออกสู่จุดจ่ายต่างๆ ภายในอาคาร เข้าสู่ระบบหายใจของผู้คนในท้ายที่สุด


การก่อตัวของเชื้อโรคภายใน Cooiling Coil ประกอบการลักษณะการทำงานของระบบ HVAC ที่จะจ่ายอากาศที่ถูกทำให้เย็นแล้วเข้าสู่ห้องต่างๆ ผ่านท่อลมรวม ส่งผลร้ายแรงทำให้เชื้อโรคสามารถถูกพัดพา และกระจายไปทั่วอาคาร นอกจากนี้ยังรวมไปถึงเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงดังนี้


 • ปัญหาโรคระบาดที่สามารถติดต่อกันผ่านการหายใจ (Respiratory Infectious Disease) เช่น H1N1 (swine flu), H5N1 (avian flu), SARS
 • ปัญหา HAIs (Hospital Acquired Infections) ที่สามารถพัดพาโรคจากผู้ป่วยที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้
 • ปัญหา SBS (Sick Building Syndrome) ภายในอาคาร สำนักงานต่างๆ
 • ปัญหา Microbial Content และการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ภายในอุตสาหกรรมอาหารและยา
 • ปัญหาการก่อการร้าย (Bio Weapon) โดยการจ่ายเชื้อโรคที่ต้นทางของระบบ HVAC ให้กระจายไปทั่วอาคาร

 

 

การแก้ไขและป้องกันปัญหา HAI, SBS และลดปริมาณเชื้อโรคในอากาศด้วยระบบ UVGI

 

uvgi_hvac_05

 


ระบบ UVGI (Ultraviolet Germicidal Irradiation) คือศาสตร์ของการคำณวน ออกแบบ และใช้แสงยูวี (Ultraviolet Light) ชนิดความเข้นสูงพิเศษ เพื่อฆ่า-ทำลายเชื้อโรค ทั้งในอากาศและพื้นผิวต่างๆ (Air and Surface Disinfection) ในบริเวณ หรือสถานที่ที่ต้องการ ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานที่ได้รับการสนับสนุนและแนะนำโดยหน่วยงานนานาชาติได้แก่


 • WHO (World Health Organization)
 • CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 
 • ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineer) 
 • EPA (Environmental Protection Agency) 
 • FDA (Food and Drug Administration)
 • NIHA (National Integrated Health Associates)
 • IUVA (International Ultraviolet Association)

รูปแบบการทำงานและนำระบบ UVGI ไปประยุกต์ใช้นั้นมีหลายแบบ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนำระบบ UVGI ไปติดตั้งที่หน้า Cooling Coil หรือภายในท่อลม (Ductwork) ก่อนที่จะจ่ายลมเย็นออกสู่จุดจ่ายต่างๆภายในอาคาร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการทำลายและป้องกันการก่อตัวของเชื้อโรคที่ต้นเหตุ

 

 

ข้อดีและจุดเด่นของระบบ UVGI

 


 • สามารถแก้ปัญหาและป้องกันได้ที่ต้นเหตุ หากติดตั้งและประยุกต์ใช้อย่างถูกวิธี
 • สามารถกำจัดเชื้อโรค และกลิ่น ได้พร้อมๆกัน
 • เป็นการฆ่า-ทำลายเชื้อโรค (แตกต่างจากการกรองด้วยแผ่นกรอง ซึ่งเป็นการกักเก็บเชื้อโรคไว้)
 • ช่วยลด Pressure Drop ภายในระบบ HVAC 
 • ไม่กำเนิด Ozone ในระดับที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ตามมาตรฐานที่ ASHRAE และ NIHA กำหนดไว้
 • ไม่มีการใช้สารเคมี ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดสารตกค้างและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
 • เป็นระบบ Passive Disinfectionสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ดูแลรักษาง่าย เพียงแค่เปลี่ยนหลอดยูวี ในทุกๆช่วงเวลาที่กำหนด

 

 

หากท่านมีความสนใจเกี่ยวกับระบบ UVGI ที่ใช้กับระบบ HVAC เพื่อลดปริมาณเชื้อโรคในอาคาร สำนักงาน หรือโรงพยาบาล  โปรดติดต่อทางบริษัทฯ โดยตรงที่ 02-541-5675-6  หรือ info@isscothai.com

 

หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ UVGI เพิ่มเติมได้ ที่นี่ (Service Page) และ ที่นี่ (Product Page)