You are here: สินค้าของเรา ตู้ปลอดเชื้อ (ตู้ไบโอฮาซาร์ด, ตู้ Biohazard)

ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (ตู้ไบโอฮาซาร์ด, ตู้ Biohazard)

issco_bsc_02

 

 

บริษัท อีสส์โกไทย เทคโนโลยี จำกัด (เดิมคือ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ไซแอนติฟิก ซัพพลาย จำกัด) เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มจัดจำหน่ายตู้ปลอดเชื้อประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Laminar Flow Clean Bench (ตู้ลามินาร์, ตู้ Laminar) หรือ Biological Safety Cabinet (ตู้ไบโอฮาซาร์ด, ตู้ Biohazard) บริษัทฯ แรกในประเทศไทยเป็นเวลาเกือบสามสิบปี ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ISSCO"

 

รูปแบบของตู้ปลอดเชื้อที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายมีหลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน เริ่มตั้งแต่ตู้ปลอดเชื้อ Laminar Flow Clean Bench (ตู้ลามินาร์, ตู้ Laminar) แบบเป่าลมแนวดิ่ง (Vertical Laminar Flow) และแบบเป่าลมแนวนอน (Horizontal Laminar Flow) สำหรับงานที่เกี่ยวกับเชื้อที่ไม่อันตราย เช่น งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ งานในแลบ IVF งาน QA/QC ในอุตสาหกรรมอาหารและยา จนถึงตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (ตู้ไบโอฮาซาร์ด, ตู้ Biohazard) Class I, II สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับเชื้ออันตรายเช่น งานย้อมสี TB งานเกี่ยวข้องกับไวรัส เป็นต้น


ตู้ปลอดเชื้อในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ การเลือกใช้งานตู้ปลอดเชื้อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของงานไม่เพียงจะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน แต่ยังรวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ท่านอื่นๆภายในห้องปฏิบัติการเดียวกัน ทั้งยังไม่สิ้นเปลืองงบประมาณเกินความจำเป็นอีกด้วย

ด้วยประสบการณ์กว่าสามสิบปีในการจัดจำหน่ายตู้ปลอดเชื้อในประเทศไทย ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับตู้ปลอดเชื้อที่มีคุณภาพ รวมทั้งข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับตู้ปลอดเชื้อจากบริษัทฯ หากมีความสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับตู้ปลอดเชื้อที่ทางบริษัทฯจัดจำหน่าย โปรดติดต่อกลับมาทางบริษัทฯโดยตรง

Contact:  info@isscothai.com

 

 

prod_bsc_02

 

 

รายชื่อลูกค้าที่ใช้งานตู้ปลอดเชื้อ (ตู้ลามินาร์และตู้ไบโอฮาซาร์ด) ของบริษัทฯ


 1. กองควบคุมคุณภาพน้ำ  การประปานครหลวง
 2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
 4. ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. สถาบันโรคทรวงอก
 7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 8. ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 9. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 10. กรมพัฒนาที่ดิน
 11. โรงพยาบาลมหาสารคาม
 12. โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
 13. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 14. โรงพยาบาลขอนแก่น
 15. โรงพยาบาลตำรวจ
 16. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 17. โรงพยาบาลโพธาราม
 18. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 19. บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด
 20. กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร
 21. กรมส่งเสริมการเกษตร
 22. โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากรพะราชดำริ สวนจิตรลดา
 23. บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด
 24. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จำกัด
 25. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จำกัด โรงงานกำแพงเพชร
 26. บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด
 27. บริษัท สยามเดลี่ฟู้ดส์ จำกัด
 28. องค์การเภสัชกรรม
 29. บริษัท นวบุตรสตรีและเด็ก จำกัด
 30. ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี
 31. ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต
 32. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 33. กองมาลาเลีย กรมควบคุมโรคติดต่อ
 34. บริษัท ฟู้ดส์แลนด์ จำกัด
 35. คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
 36. บริษัท พัฒนาการเภสัช จำกัด
 37. บริษัท เกรทเตอร์โพลี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 38. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 39. บริษัท โอลิค(ประเทศไทย) จำกัด
 40. สำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ
 41. บริษัท อินฟุสเมดิคัล(ประเทศไทย) จำกัด
 42. ภาควิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 43. โรงพยาบาลปากน้ำโพ
 44. บริษัท เอส.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
 45. บริษัท ปับลิค ฟาร์มาซูติคอลแลบ จำกัด
 46. สำนักงานวิจัยวัณโรคเชียงราย
 47. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
 48. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 49. บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด
 50. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช
 51. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 52. สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง
 53. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มาหวิทยาลัยเชียงใหม่
 54. บริษัท ห้างยาไทย1942 จำกัด
 55. โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่
 56. บริษัท เอ็กซ์ตร้า เบเวอร์เรจ อินดัสตรี จำกัด
 57. หจก.แสงไทยกำปะนี
 58. บริษัท ยูนิแชมป์ จำกัด
 59. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
 60. บริษัท ดาด้า ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
 61. บริษัท แลชแมน จำกัด
 62. บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด
 63. บริษัท เอเชี่ยนยูเนี่ยนแล็บ จำกัด
 64. บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด
 65. โรงพยาบาลแม่จัน
 66. โรงพยาบาลกลาง
 67. บริษัท เชียงใหม่รวมทุนการแพทย์ จำกัด
 68. บริษัท ยูไนเต็ดเดลี่ฟู้ดส์ จำกัด
 69. บริษัท ยูไนเต็ดไวน์เนอร์รี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด
 70. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 

 

 

prod_bsc_slide01