You are here: สินค้าของเรา ระบบการกรองอากาศด้วย HEPA Filter

HEPA Air Purification Unit (ระบบกรองอากาศด้วย HEPA Filter)

main_menu_product_HEPA_unit

 

ระบบ HEPA Air Purification Unit ของบริษัทฯ คือ Fan Filter Unit (FFU) ที่ออกแบบพิเศษสำหรับการควบคุมปริมาณฝุ่นละออง อนุภาคขนาดเล็กๆ รวมทั้งเชื้อโรคต่างๆ ภายในสถานที่ที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ มีโครงสร้างที่สามารถนำไปใช้งานติดบริเวณเพดานห้องหรือใช้เป็น Stand-Alone Unit ได้

ระบบ HEPA Air Purification Unit นี้มีการใช้ HEPA Filter ที่มีประสิทธิภาพ 99.99% ในการกรองอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.3 ไมครอน โดยหลักการทำงานเบื้องต้นคือพัดลมภายในเครื่องจะดูดอากาศภายในห้องที่ติดตั้งเข้าสู่ห้องลมภายในเครื่อง ผ่านระบบการกรองขั้นต้นด้วย Prefilter และการกรองละเอียดด้วย HEPA Filter จากนั้นจึงจ่ายออกมาเป็นอากาศสะอาดปลอดเชื้อกลับสู่ห้อง (Unidirectional Laminar Clean Airstream) ด้วยประสิทธิภาพการกรองขั้นสูงของ HEPA Filter ทำให้ฝุ่นละอองรวมทั้งเชื้อโรคต่างๆภายในห้องลดลง (Microbial Content) และยกระดับคุณภาพอากาศภายในห้อง (Indoor Air Quality)

ระบบ HEPA Air Purification Unit สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น การควบคุมปริมาณเชื้อโรคในโรงพยาบาล ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) บ้านพักคนชรา ห้องผ่าตัด (OR) ห้องปฏิบัติการ ห้องบรรจุยา โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและยา    นอกจากนี้ยังสามารถนำไปติดตั้งเป็นชุดๆ (Series Configuration) ในกรณีที่ต้องการปรับสภาพห้องให้กลายเป็นห้องสะอาด (คลีนรูม, ห้องปลอดเชื้อ) ได้

ในกรณีที่ต้องการลดกลิ่นจากสารระเหยจำพวก VOCs (Volatile Organic Compounds) เช่น Formaldehyde, Xylene, Acetone, Toluene  ท่านสามารถเลือกการติดตั้งแผ่นกรอง (Absorbent Filter) สำหรับการกำจัด VOCs เข้าไปเสริมได้เช่นกัน

หากสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HEPA Air Purification Unit ของบริษัทฯ โปรดติดต่อกลับทางบริษัทฯ
 

ffu_01


ffu_slide